آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آویتامینوز، کمبود ویتامین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آویتامینوز، کمبود ویتامین

واژه انگلیسی
Avitaminosis

توضیحات
هر نوع بیماری که در اثر فقدان یا کمبود ویتامین‌ها در رژیم غذائی ایجاد شود.