آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعارض اساسی یا بنیادی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تعارض اساسی یا بنیادی

واژه انگلیسی
Basic conflict

توضیحات
اصطلاح "کارن هورنای" برای تعارض‌‌های اساسی که در نتیجه ناهماهنگی نیازهای نوروتیک پدید می‌‌آیند در سیستم کارن هورنای نیازها به سه طبقه تقسیم می‌‌شوند: نیاز گرایش به سوی مردم ، نیاز به کناره‌‌گیری از مردم ، و نیاز به حرکت علیه مردم ، تعارض بنیادی زمانی پدید می‌‌آید که دو یا سه گروه از این نیازها به‌‌طور همزمان فعال گردد.