آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دانش‌آموزان غیرعادی ، دانش‌آموزان غیرمعمول


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دانش‌آموزان غیرعادی ، دانش‌آموزان غیرمعمول

واژه انگلیسی
Atypical pupil

توضیحات
دانش‌آموزی که از نظر جسمی یا روانی با دانش‌آموزان هم‌سن‌وسال خود تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. این اصطلاح گاهی به‌جای کودک استثنائی (exceptional child) به‌کار برده‌ می‌شود.