آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آموزش هنر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آموزش هنر

واژه انگلیسی
Art education

توضیحات
۱- رشته‌ای از آموزش و پرورش دورهٔ متوسطه می‌باشد. شرایط ورود به این رشته این است که مجموع نمرهٔ قبولی دو درس ریاضی و هنر در سه‌پایه تحصیلی دوره راهنمائی بدون ضریب کمتر از ۷۲ نباشد. این رشته در دورهٔ آموزش و پرورش متوسطه ، قبل از نظام جدید شامل رشته نقشه‌کشی ، معماری و گرافیک بود. در نظام جدید گروه هنر شامل رشته‌های موسیقی ، هنرهای نمایشی ، صنایع دستی ، هنرهای تجسمی ، طراحی و دوخت می‌باشد. ۲- به آموزشی اشاره دارد که در زمینه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هنری مانند نقاشی ، خطاطی ، موسیقی و غیره به آموزش می‌پردازد.