آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انگیختگی ، برانگیختگی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
انگیختگی ، برانگیختگی

واژه انگلیسی
Arousal

توضیحات
به‌عنوان یک اصطلاح کلی ، به‌میزان فعالیت یا آمادگی برای فعالیت براساس سطح تحریک‌پذیری حسی ، سطوح هورمونی و ترشحات غدد برون‌ریز ، و آمادگی عضلانی اطلاق می‌شود.