آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معلم مبتدی (تازه‌کار)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
معلم مبتدی (تازه‌کار)

واژه انگلیسی
Apprectice teacher

توضیحات
معلم تازه‌کاری که مانند یک شاگرد زیرنظر یک مدیر مدرسه ، کار معلمی را انجام می‌دهد تا روش و فن لازم را یاد بگیرد.