آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اپید (برنامه نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی برای توسعه در آسیا و اقیانوسیه)


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
اپید (برنامه نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی برای توسعه در آسیا و اقیانوسیه)

واژه انگلیسی
APPEID (Asia and Pprogramme Innovation of Pacific Education for Development)

توضیحات
اپید یکی از دفاتر وابسته به یونسکو است. در هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با اجرای برنامه نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی (اپید) در چهارچوب دفتر منطقه‌ای یونسکو در آسیا و اقیانوسیه موافقت شد. اهداف اپید عبارتند از: ۱- افزایش تبادل تجربه‌های آموزشی و همکاری و تفاهم بین‌المللی ۲- تشویق و ترغیب کشورهای عضو به شرکت‌دادن هرچه بیشتر مردم در ایجاد تغئیرات ۳- تمرکزبخشیدن به تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زمینهٔ نوآوری