آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناتوانی در بیان ، ناگوئی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناتوانی در بیان ، ناگوئی

واژه انگلیسی
Aphasia

توضیحات
۱- این اصطلاح به حالتی که در آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علت یک ضایعه مغزی عدم توانائی تولید کلام ، یا درک تکلم و زبان پیدا شده است. ۲- گاهی براثر ضایعات مغزی و صدمات وارده بر سلسله اعصاب مرکزی ، کورک فاقد توانائی سخن‌ گفتن می‌شود. این قبیل کودکان همواره دارای مشکلاتی در زمینه خواندن ، نوشتن ، هجی‌کردن ، حساب‌کردن ، اشاره و صحبت‌کردن می‌باشند. ممکن است کودک دچار گیجی و بی‌قراری هیجانی شده و قادر به بخاطرآوردن کلمات معمولی نباشد و یا به‌غیر از راهنمائی‌های بسیار ساده هیچ مطلب دیگری را متوجه نشود.