آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون متضاد


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون متضاد

واژه انگلیسی
Antonym test

توضیحات
یک آزمون کلامی که در آن کلمه‌ای به آزمودنی گفته می‌شود و از او خواسته می‌شود هرچه سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر متضاد آن را بگوید.