آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
خشم

واژه انگلیسی
Anger

توضیحات
- یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی که در انواعی از موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظیر به بند‌کشیده شدن ، مداخله بی‌مورد درگران ، ربوده‌شدن متعلقات ، مورد تهدید یا حمله واقع‌شدن ، ظاهر می‌شود. - واکنش هیجانی است که در اثر جلوگیری یا خنثی‌کردن میل فرد به وسیله یک عامل هیجانی ناخوشایند ، تحریک می‌شود.