آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نانویسی ، عجز در نوشتن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نانویسی ، عجز در نوشتن

واژه انگلیسی
Agraphia

توضیحات
۱- فقدان نسبی یا کامل قدرت نوشتن به دلیل آسیب مغزی ، ناتوانی ممکن است به حروف ، سیلاب‌ها ، کلمات یا جملات مربوط باشد. ۲- ناتوانی در بیان افکار از طریق نوشتن؛ به نظر می‌رسد افرادی که از نانویسی رنج می‌برند قادر نیستند تصویرهای ذهنی واژه‌ها را با حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازو و دست مورد نیاز برای نوشتن آن واژه‌ها هماهنگ کنند. ۳- ازدست دادن توانائی نوشتن کلمات هرچند شخص معنی آنها را می‌فهمد.