آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفتار سازشی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رفتار سازشی

واژه انگلیسی
Adaptive behavior

توضیحات
- هر رفتاری که توانائی موجودزنده را برای تطبیق آن با یک محیط یا موقعیت ویژه افزایش می‌دهد. - اصطلاح رفتار سازشی ، اصطلاحی است که به توانائی یک فرد در برآورده ساختن نیازهای یک زندگی مستقل در جامعه‌ای خاص به شیوه‌ای مقبول از نظر اجتماعی اطلاق می‌شود. بدین ترتیب رفتار سازشی گسترهٔ وسیعی از مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و توانائی‌ها را برای رفع این گونه نیازها دربرمی‌گیرد. از مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی مانند شستن و توالت‌کردن گرفته ، تا مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفته‌تری چون خرج‌کردن پول. معمولاً افرادی که مشکلات یادگیری شدیدی دارند و یا کسانی که معلول جسمانی هستند ، در مقایسه با دیگران از سطح پائین‌تری از رفتار سازشی برخوردارند.