آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون بی‌معنائی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آزمون بی‌معنائی

واژه انگلیسی
Absurdity test

توضیحات
آزمون بی‌معنائی ، نوعی استدلال موردنظر است که طی آن از کودک خواسته می‌شود تا در یک تصویر ، یک داستان یا یک عبارت به نکات بی‌معنا و محال اشاره کند. بسیاری از آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشی ، نمونه‌هائی از این نوع استدلال را در بردارند ، مانند: همه مسیرهائی که به سوی مدرسه ختم می‌شوند سربالائی هستند و همه راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برگشت هم سربالائی هستند.