آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوبرداری انتزاعی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
الگوبرداری انتزاعی

واژه انگلیسی
Abstract modeling

توضیحات
موقعیتی که در آن به مشاهده‌کنندگان تجارب الگوبرداری مختلفی داده می‌شود که از آنها قواعد یا اصول مشترکی را استخراج کنند. پس از آنکه این قواعد استخراج شدند می‌توان آنها را در موقعیت‌های جدید به کار بست.