آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبتدی ، ابجد‌خوان


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مبتدی ، ابجد‌خوان

واژه انگلیسی
Abecedarian

توضیحات
به فراگیری اطلاق می‌شود که تازه شروع به یادگیری نموده و می‌خواهد حروف الفبا را فرا گیرد.