آفتاب

واژه نامه های آفتاب

طرح ABAB


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
طرح ABAB

واژه انگلیسی
Ï»¿ABAB design

توضیحات
طرح ABAB یکی از طرح‌‌‌‌های آزمایشی تک‌آزمودنی است که دارای چهار مرحله به شرح زیر است.مرحله اول (A) شامل یک دوره مشاهده خط پایه است که در آن متغیر وابسته در شرایط طبیعی و بدون دخالت متغیر مستقل برای مدت معینی مورد مشاهده قرار می‌گیرد. مرحله دوم (B)مرحله آزمایشی است که در آن متغیر مستقل به کار گرفته می‌شود و تأثیر آن بر متغیر وابسته مورد مشاهده قرار می‌گیرد ، در مرحله سوم (A) ، متغیر مستقل کنار گذاشته می‌شود یعنی شرایط خط پایه بازگشت داده می‌‌شود. در مرحله چهارم (B) مجدداً متغیر مستقل به کار گرفته می‌شود. این طرح همچنین برای بررسی آثار درمانی بر رفتار نیز کاربرد دارد ، که در این صورت A اول نشانگر رفتار پیش از درمان ، B نشانگر رفتار در خلال درمان ، و A دوم نشانگر رفتار به‌‌‌‌هنگام حذف کردن درمان می‌باشد و B دوم نشانگر یک دورۀ دیگر از درمان ، مشابه دوره اول می‌‌باشد. تفاوت‌‌‌‌های موجود میان این چهار نوع حالت پژوهشگر را قادر می‌سازد تا به یک ارزیابی آثار درمان بپردازد. این طرح اغلب برای اصلاح رفتار کودکانی که مبتلا به مشکلات یادگیری یا رفتاری هستند ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.