آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یونیماگ


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
یونیماگ

واژه انگلیسی
U.N.I.I.M.O.G.

توضیحات
(یونیماگ ، از حروف نخست واژگان: United nations iran-iraq military observer group تشکیل گردیده است و به “گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در ایران و عراق” گفته می‌شود ، که پس از پایان جنگ و برقراری آتش بس ، در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق ، در اوت ۱۹۸۸ در مرزهای دو کشور مستقرٌ گردیدند)