آفتاب

واژه نامه های آفتاب

یوتوپیا


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
یوتوپیا

واژه انگلیسی
Utopia

توضیحات
(آرمانشهر) (این اصطلاح ، که از کتاب “توماس مور” در سال ۱۵۱۶ گرفته شده است ، به معنی بهشت موعود انسانی است که توسٌط اندیشۀ بشر ، خلق گردیده است. اصطلاح یوتوپیا ، از لحاظ لغوی ، به معنی “هیچستان” و یا به زبان “شهاب‌الدین سهروردی” به معنی “ناکجا آباد” می‌باشد. توماس مور ، در کتاب اول خود ، به جامعه و نظام عدالت و بیدادهای آن می‌پردازد و در کتاب دوم ، شیوۀ زندگانی جامعۀ آرمانی خود را شرح می‌دهد. توماس مور ، افسانۀ “آرمانشهر” را در کتاب دوم ، به نحوی زیبا و رویائی ، به تصویر کشیده است.