آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آتاشه


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آتاشه

واژه انگلیسی
Attaché

توضیحات
آتاشه ، واژه‌ای است فرانسوی ، که معمولاً به پایین‌ترین ردۀ دیپلماتیک ، اطلاق می‌شود. در زبان فارسی ، آتاشه را "وابسته" می‌گویند؛ مانند: وابستۀ نظامی ، وابستۀ اقتصادی و وابستۀ بازرگانی.