آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آپارتید


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آپارتید

واژه انگلیسی
Apartheid

توضیحات
آپارتید ، واژه‌ای است آفریقائی و به معنی "جدایی" می‌باشد. اصطلاحاً به سیاست تبعیض نژادی ، که توسط حزب ملی آفریقای جنوبی ، از سال ۱۹۴۸ به مرحلۀ‌ اجراء درآمد ، اطلاق می‌گردد. سیاست تبعیض نژادی ، از اواسط قرن هفدهم ، هم گام با آغاز استعمار اروپائیان در آفریقای جنوبی _ شروع شده بود؛ اما حزب ملّی آفریقای جنوبی ، روشی در پیش گرفت که تبعیض را شامل کلیه جنبه‌های زندگی افراد غیرسفید ، یعنی بیش از هشتاد درصد جمعیت کشور ، تسرّی می‌داد. اصطلاح آپارتید ، نخستین‌بار ، توسط "دکتر مالان" کاندیدای حزب ملّی ، که در انتخابات سال ۱۹۴۸ برنده شده بود ، مطرح گردید.