آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حرکات جبرانی؛ تحرکات جبرانی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
حرکات جبرانی؛ تحرکات جبرانی

واژه انگلیسی
Accommodating Movements

توضیحات
انتقالات طلا و پول قابل تبدیل خارجی برای جبران کسری‌ها در جمع کل ترازپرداخت‌های کشور است.