آفتاب

افزایش چشمگیر قیمت مرغ در مهربا توجه به افزایش قیمت مواد پروتئینی، گوشت مرغ را باید یکی از مهمترین موادغذایی بیشتر مردم به حساب آورد که در مهرماه ۹۹ قیمت این محصول افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی قیمت جوجه یک روزه گوشتی نشان می‌دهد در تاریخ اول مهر میانگین قیمت این محصول برابر با ۱۳.۶۷۳ریال بوده و از تاریخ دوم تا پنجم مهرماه در ارزان‌ترین حالت خود به نرخ ۹.۶۷۳ ریال داد و ستد شده است.

قیمت جوجه یک روزه در مهرماه چندین بار اوج گرفته و دوباره سقوط کرده که می‌توان به تاریخ ۹مهرماه و میانگین قیمت ۲۲.۶۷۳ریال و همچنین آخرین روز مهر با میانگین قیمت ۲۴.۶۷۳ریال اشاره کرد که نسبت به نخستین روزهای این ماه، قیمت بالایی محسوب می‌شود.

در این بازه زمانی در تاریخ ۲۲مهرماه قیمت جوجه یک روزه تا قیمت ۱۳.۶۷۳ریال هم پایین آمد که تدوام نداشت و در روزهای منتهی به پایان ماه روند صعودی را طی کرد.

این در حالی است که میانگین قیمت جوجه یک روزه سال قبل برابر با ۱۲۰۵تومان بوده است. میانگین قیمت این محصول در بازه زمانی ۶ماه پیش هم برابر با ۸۹۹تومان بوده و اکنون به ۲هزار و ۴۶۷تومان رسیده است.

قیمت مرغ زنده

قیمت مرغ زنده در نخستین روز مهرماه برابر با ۱۲۲.۸۳۳ریال بوده و به تدریج سیر صعودی یافت و در تاریخ ۱۳مهرماه به نسبت روزهای پیش از آن رکورد زد و به ۱۳۳.۱۹۸ریال رسید و پس از آن به صورت روزانه روند افزایشی خود را ادامه داد و در نهایت در تاریخ ۳۰ مهر به میانگین قیمت ۱۷۵.۵۵۸ریال رسید که در سال‌های گذشته،‌رکود محسوب می‌شود.

حداقل قیمت مرغ زنده در آخرین روز مهرماه برابر با کیلویی ۱۶هزار و ۷۵۰ تومان و حداکثر قیمت نیز معادل ۱۸هزار و ۵۵۰ تومان بوده در حالی که میانگین قیمت این محصول دربازه ۶ماه پیش برابر با ۷هزار و ۲۴۴ تومان و میانگین سال ۹۸آن نیز معادل کیلویی ۸هزار و ۸۰۶تومان بوده است.

مرغ کشتار

در نخستین روز پاییز ۹۹ قیمت مرغ کشتار در بازار برابر ۱۷۳.۰۳۳ریال بوده است و این نرخ تقریبا یا شیب ملایمی در تاریخ ۱۰مهر به میانگین ۱۷۴.۲۱۶ریال رسیده و ناگهان در تاریح ۱۴مهر به ۱۸۷.۵۵۵ریال صعود کرده و قیمت مرغ کشتار روز در بیست و هفتمین روز پاییر به ۲۳۹.۵۵۰ریال رسیده که رقم بالای محسوب می‌شود.

قیمت مرغ کشتار در آخرین روز مهرماه برابر با رقم ۲۴۱.۴۷۵ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های قبل، رقم بالایی است.

نگاهی به قیمت‌ها نشان می‌دهد که حداقل قیمت مرغ در ۳۰مهرماه در کشور برابر با کیلویی ۲۰هزار و ۴۴۰تومان و حداکثر ۲۷هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالی‌که میانگین قیمت مرغ در این روز برابر با عدد ۲۴هزار و ۱۴۷تومان بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مرغ در ۶ماه گذشته برابر با کیلویی ۱۰هزار و ۸۱۲ تومان، میانگین قیمت سال قبل ۱۲هزار و ۳۸۲تومان بوده است.

قیمت مرغ در آبان ماه

حداقل قیمت مرغ کشتار در تاریخ اول آبان‌ماه نیز ۲۰هزار و ۴۴۰ تومان، حداکثر ۲۷هزار و ۵۰۰تومان و به طور میانگین ۲۴هزار و ۱۶۴تومان است.

حداقل قیمت مرغ زنده در نخستین روز آبان نیز برابر با ۱۶هزار و ۷۵۰، حداکثر ۱۸هزار و ۵۵۰ و با میانگین ۱۷هزار و ۵۲۴تومان اعلام شده است.وبگردی