آفتاب

دفاع تمام قد مسجد جامعی از شورایاران؛ جوادی یگانه صلاحیت اظهار نظر در مورد جایگاه شورایاران را ندارداگر شورایاران تخلفی در مدیریت شهری و سرای محلات مشاهده می کنند باید به اعضای شورای شهر منتقل کنند و اعضای شورا قول رسیدگی به این گزارش ها را می دهند.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری ها در جلسه هم اندیشی با شورایاران با توجه به اظهار نظر محمدرضا جوادی یگانه معاون اجتماعی شهرداری تهران در مورد جایگاه شورایاران گفت: جوادی یگانه به هیچ وجه صلاحیت اظهار نظر در مورد نهاد شورایاری ها را ندارد. اینکه معاونت فرهنگی شهردار تهران چنین اظهار نظری می کند، جای تعجب دارد.
عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورایاران جایگاه نظارتی در محلات دارند، افزود: اگر شورایاران تخلفی در مدیریت شهری و سرای محلات مشاهده می کنند باید به اعضای شورای شهر منتقل کنند و اعضای شورا قول رسیدگی به این گزارش ها را می دهند.
مسجد جامعی در ارتباط با جلسه مشترک شورایاران با شهردار تهران گفت: مقدمات این دیدار فراهم شده است و انشا الله در آینده با رایزنی ستاد هماهنگی شورایاری ها این جلسه برقرار خواهد شد و شورایاران می توانند در این جلسه دغدغه های خود را با پیروز حناچی مطرح کنند.
مسجد جامعی با اشاره به برگزاری برنامه هفته تهران خواستار مشارکت جدی شورایاران در این برنامه شد و افزود: مشارکت شورایاران در این برنامه می تواند بر اهمیت جایگاه شورایاران بیافزاید.