آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های ریاست جمهوری و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۱۴ مقاله

این سازمان وظیفه تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار و پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع‌زیستی کشور را بر عهده دارد.این سایت به معرفی فدراسیون ها و ورزشکاران می پردازد و درباره سازمان توضیحاتی میدهد . همچنین دارای بخشهای اخبار نظرسنجی و... می باشد.این ارگان مسؤل مسائل زبان فارسی در کشور از جمله واژه‌گزینی برای کلمات بیگانه است . پایگاه اینترنتی این ارگان در حقیقت تابلو اعلانات فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر روی اینترنت است و اختصاص به معرفی سمینارها و همایش‌های این فرهنگستان دارد.مرکز اطلاعات و آمار زنان بعنوان مؤسسه‏ای وابسته به شورای فرهنگی اجتماعی زنان وظیفه دارد آمار و اطلاعات و نتایج تحقیقات مربوط به زنان را جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و نتایج را به عنوان پشتوانه تصمیم گیری‏های ذیربط در سطح ملی ارائه نمایداهم وظایف و سازمان کار دبیرخانه شواری عالی اطلاع رسانی به شرح زیر می باشد: 1- برنامه‏ریزی و هماهنگی لازم به منظور برگزاری جلسات شورا تهیه و تدوین رویه‏ها و روشهای مناسب برای طرح و بررسی موضوعات در شورا و کمیسیون‏های مربوطه 2- طراحی و استقرار یک نظام مناسب و کارآمد پشتیبانی برای تحقق وظایف و مأموریتهای شورا، کمیسیون‏های مربوطه و دبیرخانه 3- برنامه‏ریزی جهت اداره امور عمومی کمیسیون‏های شورا 4...این سایت به معرفی ستاد مبارزه با مواد مخدر می پردازد و دارای بخشهای مختلفی چون کتابخانه الکترونیکی دایره المعارف اعتیاد امار اعتیادو... می باشد.این سایت به معرفی مرکز امور مشارکت زنان می‌پردازد. این مرکز تحت نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود.در این سایت می توانید با فعالیتهای این ارگان اشنا شوید وراجع به تاریخ وتمدن وفرهنگ ایران اطلاعاتی به دست اورید.مرکز بررسی‌های استراتژیک، بخش تخصصی نهاد ریاست جمهوری در حوزه مطالعات سیاسی و استراتژیک است که وظیفه اصلی آن تولید اطلاعات و ارایه راهکارهای مورد نیاز در امر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری های کلان کشور در جهت بهبود شرایط تحلیل اطلاعات به منظور شکل‌دهی مناسب به تصمیمات راهبردی می باشد.ر جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور تامین موجبات برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه و اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حما...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۴ مقاله