آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های انجمن‌ها

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

انجمن دوستداران اصفهان و فرایبورگ یک انجمن رسمی و ثبت شده است و در چارچوب پیوند خواهرخواندگی میان شهرهای اصفهان و فرایبورگ (واقع در جنوب آلمان) فعالیت دارد. این انجمن حدود 100 عضو دارد که همگی می کوشند تا پیوند خواهرخواندگی در تمام زمینه های ممکن فعال و پویا باشد. این فعالیت ها گسترده هستند و بخش های فرهنگی، ورزشی، پزشکی، اینترنت و غیره را شامل می شوند.مأموریت انجمن باور تلاش جهت برابرسازی فرصتهای اجتماعی برای افراد دارای معلولیت با عموم جامعه است. انجمن قصد دارد از طریق افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در جامعه ایران، پیگیری تدوین، تصویب، اصلاح و پیاده سازی قوانین ومقررات مرتبط با معلولان و تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات حوزه افراد دارای معلولیت، در این مسیر گام بردارد.انجمن مدیریت منابع انسانی در راستای اشاعه فرهنگ ، توسعه دانش و ارتقای سطح پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی‌در نظر دارد بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش مدیریت منابع انسانی و توسعه نظام‌های مربوطه سروکار دارند، ارتباط برقرار نماید.

کانون اندیشه جوان چونان نهالی برآمده از متن ناگزیر شایسته‌ها و بایسته‌ها، به مدد دانش و پژوهش می‌کوشد تا خواست‌های خردگونه‌ی جوانان و دانش‌جویان دانش‌پژوه را در ساحت توان خویش، پاسخ گوید و قبسی از شعله‌ی فروزان لاهوت را در پیش دیدگان نگرنده و نگران آنان بدارد.اولین شبکه اجتماعی اختصاصی دانش آموزی با قابلیتهای ویژه: 1- ایجاد ارتباط و دوستی بین دانش آموزان در فضایی کاملا سالم و دوستانهبانک اطلاعات مراکز آموزشی ایران 2- ایجاد ارتباط بین اساتید و دانش آموزان 3- حضور آموزشگاهها در جمع دانش آموزان و شرکت در انجمنها و گروههای دانش آموزی 4- پاسخگویی به سئوالات درسی دانش آموزان توسط اساتید حاضر در شبکه 5- ارائه خدمات درسی و آموزشی متنوع و مورد نیاز در زمان...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله