آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های موسسات کاریابی

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

این موسسه یکی از موفق ترین موسسات کاریابی ایرلند است. هدف این موسسه ارتباط برقرار کردن بین آژانسهای کاریابی است.هنگامیکه تصور می کنید، با چشم بصیرت نگاه می کنید و آنهارا به هم ارتباط می دهید به موسسه Acumen می انجامد. هدف اصلی ما فراهم کردن فرصتهای شغلی و مدیریت کلی تجربیات شماست.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله