آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های آموزشگاه علوم دینی

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

حركت «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)» با تأسیس بخش آموزش در «مؤسسه در راه حق» در سال 1353 هـ.ش آغاز شد. فعالیت «مؤسسه در راه حق» در ابتدا با ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جوانان و نوجوانان و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی، بویژه تبلیغات مسیحیت و ماركسیسم، آغاز شد و پس از آن با آموزش فضلای جوان و تربیت محقق در رشته‌های علوم انسانی ادامه یافت و آثار درخشانی به دنبال داشت. توصیه امام خمینی(ق...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله