آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های فلسفه

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

این سایت شما را با هگل و فلسفه‌های او آشنا می‌سازد و شما می‌توانید عقاید این فیلسوف را در این سایت مورد مطالعه قرار دهید. در این سایت زندگی‌نامه‌ی هگل نیز موجود می‌باشد. در گالری این سایت می‌توانید هگل را از نقطه‌نظر سایر هنرمندان مورد بررسی قرار دهید.در این سایت شما با Michael Oakeshott که یک فیلسوف در قرن بیستم بوده است آشنا می‌شوید. ایده‌های این شخص در دایره‌ی اطلاعات فلسفی کمی ناشناخته به نظر می‌رسد. در این سایت بیوگرافی این فیلسوف ، هم‌چنین مقالات و نوشته‌هایی درباره‌ی این شخص وجود دارد و شما می‌توانید از زندگی کاری این شخص هم اطلاعاتی به‌دست آورید.این سایت آرشیو تاریخ فلسفه می‌باشد و شرحی درباره‌ی تئوری‌های منطقی ارائه می‌دهد. موضوع این توضیحات تاریخچه‌ی جهان و مدرنیته می‌باشد. در این سایت می‌توانید مجله‌های اینترنتی مربوط به این شاخه را ملاحظه نمایید و به سایر سایت‌ها در زمینه‌های تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی متصل شوید. در بخش شوخی این سایت می‌توانید داستان‌ها و لطیفه‌های خنده‌داری را مشاهده کنید.در این سایت می‌توانید درباره‌ی فلاسفه‌از جمله هگل اطلاعاتی را به‌دست آورید. این سایت اطلاعاتی در‌باره‌ی تاریخ خداپرستی ، جهان و پایان آن ، مسیح ، خوبی ارواح و خوبی جهان ارائه می‌دهد. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تاریخ فلسفه در این سایت پیدا کنید.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله