آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های بیماریهای عمومی

نمایش ۱ تا 25 از ۶ مقاله


دکتر رضا جعفرقلی نظام پزشکی : 129108 فــارغ التــحصیل پـزشکی عمومی از دانـشگاه علـوم پزشکی زنجان دارای گواهی مهارت حرفه ای طب سوزنی گوش از دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای گواهی پیشرفته درمان چاقی از فدراسیون جهانی طب سوزنی در چین دارای گواهی پیشرفته پوست و زیبایی از فدراسیون جهانی طب سوزنی در چین مطالعات مقدماتی و تخصصی انواع روش های سنتی و مدرن طب سوزنی نزد استادان بنام داخلی و بین المللی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶ مقاله