آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های سازمانهای نظام پزشکی

نمایش ۱ تا 25 از ۸ مقاله

از نظرسابقه جغرافیایی تاریخ بایددانست که اگرچه این منطقه ازقدیم بنام ملایرشناخته شده است اماشهرفعلی ملایردرسال 1224 هجری قمری بدستورفتحعلی شاه قاجارتوسط فرزند وی محمدعلی میرزای دولتشاه والی کرمانشاه بنا نهاده شده وشیخعلی میرزابپاس قدردانی ازدولتشاه نام این شهررادولت آباد نامید و با توجه به جمعیت روبه رشد دراین شهردرسال 1236 ه ج بنیان بازار و مسجد و مدرسه و حمام تازه ای نهاده شد و دو سرا برای مسافر...

رییس کل سازمان نظام پزشکی در همایش بزرگداشت پیوند اعضا گفت: در یک سال گذشته تفاهم نامه‌ای بین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امضا شد که براساس آن اعضای جامعه پزشکی،می توانند داوطلب اهداء عضو در زمان ضرورت شوند.معرفی سازمان نظام پزشکی شهرستان دزفول از بدو تاسیس تا کنون در شهرستان دزفول ، قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ، دو دوره انتخابات نظام پزشکی انجام گرفته است. متاسفانه هیچگونه مدرک ثبت شده أی در سازمان موجود نمی باشد و لذا نه تنها اعضای هیئت مدیره نامشخص هستند بلکه متاسفانه از کارهای انجام شده توسط آن همکاران هیچ اطلاعی در دست نمی باشد . صرفا طبق صورتجلسه های دوره دوم در مورد تغییر و تحول مدارک سازمان...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸ مقاله