آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان مرکزی

نمایش ۱ تا 25 از ۶۲ مقاله


راههای ارتباطی یکی از مهمترین عوامل توسعه در هر کشور یست سهم راه وترابری در تولید ناخالص داخلی 9% می‌باشد که میتوان آنرا به 12% رساند لذاست ، جهت نیل به اهداف برنامه ریزی کشور و رشد هشت درصدی آن باید فصل حمل ونقل در اولویت سرمایه گذاری کشور قرار گیرد.استان مرکزی در مرکز ایران بین ٢٣ درجه و ٣٠ دقیقه تا ٣٥ درجه و ٣٥ دقیقه عرض شمالی و ٤٨ درجه و ٥٧ دقیقه تا ٥١ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویج قرار دارد این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین از غرب به استان همدان از جنوب به استانهای لرستان و اصفهان و از شرق به استانهای تهران و قم و اصفهان محدود است.

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی درپایان سال 76 ثبت ودرابتدای سال 77 بااهداف ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی ومرمت تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال ، تقسیم وتوزیع آب شرب وبهداشتی ، جمع آوری وانتقال ودفع بهداشتی فاضلاب روستاها فعالیت خودراآغازنمود.نام ساوه خلاصه شده نام سه آوه یعنی سه آب است در برابر روستای آوه که در آنجا چشمه آب و کاریز بوده است . همچنین در لغت نامه دهخدا :ساوه نام پهلوانی است تورانی که در جنگ رستم کشته شده . در فرهنگ معین نیز ساوه به معنای زر خالص شکسته و ریزه ریزه در نظر گرفته شده است.ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان جهت بیماران تامین اجتماعی - بیمارستان امام خمینی (ره) اراک - دفتر اسناد پزشکی اراک - بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه -بیمارستان شازند - پلی کلینیک تخصصی ابن سیناسایت خبری استان مرکزی , سایت خبری اراکنمایش ۱ تا ۲۰ از ۶۲ مقاله