آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های حقوق کودکان

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله
بنیاد کودک در سال 1994 بعنوان یک موسسه غیر انتفاعی و با هدف ساده کمک به کودکان در حال تحصیل و نیازمند تاسیس گردید. میل به این هدف با تامین نیازهای تحصیلی ، درمانی، غذائی و سایر خدمات به کودکان باهوش و نیازمند میسر می شود.

موسسه پیام امید فعالیت غیر رسمی خود را از سال 76 و تحت عنوان انجمن کمک و همدردی شبکه پیام شروع کرده است. شبکه اطلاع رسانی پیام بزرگترین BBS دهه هفتاد در تهران بود. انجمنهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و... از مشخصات بارز این محیط اطلاع رسانی بودند که کاربران در آنها به راحتی عقاید و نظرات خویش را در معرض چشم انداز دیگران قرار میدادند. در سال 76 تعدادی از کاربران خیر شبکه تصمیم گرفتند که بر محیط...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله