گروه کوه دانشجوی شریف در تاریخ1346 با نام اولیه سازمان کوهنوردی تاسیس شد و تا سال1357 به فعالیت های کوهنوردی خود ادامه داد. بعد از انقلاب فرهنگی در سال 1366 مجددا عده ای از مشتاقان طبیعت گردهم آمدند و با تلاش پیگیر دوباره فعالیت گروه شکل گرفت. تا اوایل سال1369 فعالیت گروه مختص برادران بود اما در سال 1369 اولین برنامه ی ویژه خواهران (صعود به قله پرسون) برگزار شد وازآن پس فعالیت های آنان بخشی از تقویم گروه را به خود اختصاص داد.