هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان در نظردارد به منظور اعتلای فرهنگ وب و اینترنت تا سقف 20 درصد به کسانی که از طریق اینترنت ثبت نام به عمل آورند تخفیف دهد.