دوچرخه سوار عزیز این سایت مکانی است برای شما که می توانید آخرین اخبار گزارشات و مقالات خود را درآن قرار دهید و یا لینک سایت یا وبلاگ خود را در سایت ثبت کنید .در انجمن گفنگو نیز می توانید با دوستانتان در مورد مسائل مختلف گفتگو کنید .