استان خوزستان با حدود 67282 کیلومتر مربع وسعت، در جنوب باختری ایران و در بین استانهای لرستان ، اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد قرار دارد. حد جنوبی این استان به خلیج فارس و در مرز باختری آن کشور عراق قرار دارد.