کاربران گرامی، مدیران و نمایندگان ICT محترم فرمانداری علی آباد نظرات و پیشنهادات شما منبع ارزشمندی جهت طراحی و آماده سازی وب سایت آن دستگاه محترم می باشد.