بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهرماه 1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید. <br /> بانک تجارت از بدو تأسیس با استفاده از دو مزیت نسبی &quot; نیروی انسانی متخصص&quot; و &quot;روش‌های پیشرفته بانکی&quot; که حاصل تجربیات بانک‌های تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده از بهترین سیستم‌ها و شیوه‌ها را داشته است. بکارگیری و استفاده از برخی سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)، دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.