بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 با عنوان بانک فلاحتی و صنعتی ایران تاسیس شد و اینک با پشتوانه 74 سال تجربه و به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در بخش کشاورزی ایران با تعداد بیش از 1850 شعبه در سراسر کشور، حدود 70 درصد تامین مالی این بخش را انجام می‌دهد. در خلال دهه گذشته این بانک با حضور موثر در بازارهای مالی و با تکیه بر تجهیز منابع کافی در تحقق اهداف و رسالت خویش علی‌الخصوص تامین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی مثمر ثمر بوده است.<br /> رشد اعتبارات و سپرده‌های بانک به عنوان دو رکن اساسی در فعالیت‌های بانکی نشان از افق روشن و موفقیت‌های چشمگیر این بانک در دستیابی به استانداردهای یک بانک پیشرفته و نوین امروزی است.