برای اولین بار در کشور و در بخش تجهیزات پزشکی، کلیه تجهیزات پزشکی موجود در کشور طبقه بندی شد و با توجه به نوع طبقه بندی‌ای محصولات در آن قرار دارند به هریک، یک کد اختصاصی تعلق گرفت. این نوع کدینگ ابزاری است که به مدیران در اختصاص بودجه و بررسی هزینه‌ها کمک بسیاری خواهد کرد.