بدون شک میهن ادز یکی از بزرگترین و حرفه ای ترین پورتال های تبلیغاتی می باشد که بصورت کاملا صادقانه و سازماندهی شده ارایه خدمات مینماید. با استفاده از امکانات موجود در این سایت، هر کدام از مدیران سایتهای فارسی بر روی اینترنت میتوانند با عضویت در سایت اقدام به نمایش تبلیغات ارسال شده از طرف این سایت، در سایت خودشان نمایند