سایت ایران تجارت شامل نیازمندیها و آگهی آپارتمان، اتومبیل، استخدام، موبایل، آموزش، کامپیوتر و غیره می‌باشد.