سایت بنیاد نجات یافتگان سرطان ایران شامل معرفی سایت، اهداف و دیدگاهها، مقالات پزشکی و معرفی کتاب سرطان بهترین رویداد زندگی من می‌باشد.