تبلیغ در سایت تبلیغ چی رایگان بوده و این سایت با هدف تبلیغ و معرفی صحیح محصولات و خدمات شرکتها و اشخاص بر روی اینترنت راه اندازی گردیده است.