شرکت رابط امین بین الملل(ایرامد) فعالیت خود را از سال 1381 با کسب مجوز از وزارت صنایع و تا ئید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آغاز نمود. شرکت رابط امین کلیه متخصصین مجرب را در بخشهای مختلف شرکت به کار گرفته تا محصولاتی با بهترین کیفیت ارائه دهد.همچنین این شرکت دارای واحد تضمین کیفیت می باشد : وظیفه واحد تضمین کیفیت عبارت است از نظارت و کنترل تمامی مراحل از خرید مواد اولیه ،انبار ، تولید، آزمایشگاه ، فروش و خدمات پس از فروش.