گروه مدیران سایت آریاادز گروهی متشکل از چندین برنامه نویس جوان ولی مجرب است که کار خود را در حوزه فعالیت در وب از سال 79 آغاز نموده و تاکنون چندین پروژه متفاوت در زمینه طراحی و راه اندازی سایتهای اینترنتی استاتیک و داینامیک انجام داده است سایتی که اکنون در پیش رو دارید با هدف اجرای صحیح تبلیغات در اینترنت بصورت کاملا کنترل شده و هدفمند راه اندازی شده است و با پشتوانه گروه فعال خود در حال ترقی مسیرهای وب و دسترسی بیک جایگاه مناسب برای اجرای تبلیغات مدیران فروشگاههای اینترنتی و سایتهای تجاری میباشد.