راهیان ارشد نام مجموعه کتاب هایی است که حاصل سعی و تلاش فراوان، دقت نظر و انتقال دانش و تجربه بیش از یکصد نفر از نیرو های جوان و متخصص با تحصیلات عالی دانشگاهی از دانشگاه های معتبر صنعتی امیر کبیر، صنعتی شریف و تهران است. هدف از تهیه و تولید این مجموعه در اختیار قرار دادن منابعی معتبر و غنی و صرفه جویی در وقت داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد است.