امروزه تبلیغات زیادی در اینترنت برای فروش آدرس های ایمیل به قیمت های ناچیز دیده میشود. آدرس های ایمیلی که اغلب غیر فعال هستند و ارسال ایمیل برای آنها هیچ فایده ای ندارد. شاید به جرات بتوان گفت تنها 5 تا 10 درصد این آدرسها فعال هستند و ارسال ایمیل های تبلیغاتی برای آنها مفید خواهد بود. از این جالب تر تمامی این بسته ها به همراه نرم افزار هایی برای ارسال ایمیل انبوه عرضه میشوند. این نرم افزارها به دو دسته تقسیم میشوند. - نرم افزار های ارسال ایمیل به بالک (Bulk) - نرم افزار های ارسال ایمیل به اینباکس (Inbox).