تسریع در مراحل تشخیص و درمان ، ارائه خدمات و فن آوریهای پیشرفته و سهولت مراحل انجام عملهای جراحی از ویژگیهائی بودند که باعث گرایش مردم به چنین مراکز شدند. علاوه بر آن کلینیک بصیر تلاش پیگیر نمود تا با یاری گرفتن از متخصصین و اساتید برجسته عرصه چشم پزشکی و بکارگیری آخرین فن آوریهای موجود در جهان پیشرفته ترین خدمات تشخیصی و درمانی را در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد. در اواخر سال 1372 اولین دستگاه اصلاح لیزری عیوب انکساری در ایران در کلینیک بصیر راه اندازی شد و تا چندین سال بصیر یکی از دو مرکز انجام اینگونه عملها در سطح کشور به شمار می رفت.