بازرگانی بین المللی فتح از سال 1384 به پشتوانه تجربیات مدیریت و کارکنان موسسه و با هدف بازاریابی و صادرات در زمینه محصولات کشاورزی و صنعتی اغاز به کار نموده و با انتخاب سازندگانی که قادر به تولید محصولات مطابق استانداردهای باشند اقدام به بازاریابی و صادرات محصولات نموده است.